Radovi na armirano betonskoj konstrukciji buduceg objekta teku po planiranoj dinamici i trenutno se nalaze na ploci drugog sprata.