Radovi se izvode prema planiranoj dinamici. Završena je ploča prizemlja, zidanje spoljnih zidova prizemlja kao i armiranje betonskih zidova lifta i stepeništa.Trenutno se izvode radovi na montiranju oplate i armature za armaturnu plocu prvog sprata.