Početak izgradnje poslovno stambenog objekta na Žarkovu, ul. Drage Spasić, Opština Čukarica

Počeli su radovi na izgradnji novog objekta na kat. parceli 967/1 K.O. Čukarica koja je locirana na uglu ulica Drage Spasić i Ilije Djuricića u samom centru Žarkova odmah iza hipermarketa Super Vero.

Uklanjanje starih objekata, rasčišćavanje terena i organizacija gradilišta je završena i trenutno se izvode  radovi na širokom iskopu i pripremi temeljne jame.

Uskoro svi projekti, 3d slike i opširnije  o strukturama stanova i lokala.