Trenutno se radi na izgradnji rampe za ulazak u garažu i parking platforme u dvorišnom delu objekta i uskoro se počinje sa radovima na uredjenju prilaza objektu i zelenih površina ispred i iza objekta.

Unutrašnji zanatski radovi skoro su kompletirani, privodi se kraju sa montažom sanitarija i baterija po kupatilima, elektro galanterije i odmah zatim poceće se  sa parketarskim radovima.