Što se tiče zidanja na samom objektu ono je dovedeno u završnu fazu (trenutno se vrši zidanje prezida šestog, poslednjeg sprata).

 

Drvena konstrukcija (krov) je završena u celosti i trenutno se privode kraju limarski radovi na samom krovu.

 

Fasadna PVC stolarija koju ugrađujemo je od renoviranog proizvođača VEKA, sa aluminijumskim roletnama, vođicama i samim zastorom, Četiri sprata su gotova i trenutno se vrši montaža petog sprata.Fasadna PVC stolarija se montira na spoljašnju ivicu fasadnog zida, što je najbolje (po ispitivanju), za izradu same fasade.

 

Izrada vode, kanalizacije i ventilacije je takođe završena na prva četiri sprata, trenutno se vrše radovi na petom spratu.

 

Elektro radovi (kabliranje stanova) je takođe završeno na prva četiri sprata i trenutno se radi peti sprat

 

Malterisanje (mašinski malter) je završeno na prvom spratu i 80% drugog sprata, do kraja nedelje nedelje će početi uporedno malterisanje na trećem i četvrtom spratu.

 

Kao što se vidi radovi se odvijaju prema zadatoj dinamici.